Více prodejů, domluvených schůzek a vyplněných dotazníků 

Ve spolupráci se supervisory, manažery call center a obchodními manažery jsme vytvořili aplikaci pro efektivní vedení a práci odchozího call centra. Aplikace se zaměřuje na zvýšení aktivity operátorů, jejich úspěšnosti a tvorbu srozumitelných reportů.

img
img

Správa kampaní

Rozhraní pro správu kampaní umožňuje manažerovi definovat, kam jednotliví operátoři volají, co chtějí sdělit, způsob vytáčení a následné komunikace a jaký je výstup kampaně - prodej, schůzka nebo dotazník. Práce s kampaněmi je jednoduchá a efektivní. Uživatelé se nepřizpůsobují aplikaci, ale aplikace uživatelům.


img

Adresář kontaktů – Kontakty k provolání

Kontakty k provolání mohou být vkládány do aplikace jednotlivě, importovány ze CRM databáze, ze standardních dokumentů (XLSX, CSV) nebo pomocí zdokumentované API pro integraci s externími systémy. To vše v prostředí, které umožňuje definovat strukturu kontaktů, mapovat sloupce importního souboru na položky kontaktů nebo eliminovat duplicity.

img

Prediktivní vytáčení

Aplikace umožňuje nastavení různých způsobů vytáčení hovorů. Standardní součástí je i prediktivní vytáčení, které na základě aktuálních statistik call centra připravuje nové hovory předem tak, aby telefonní operátor nemusel plýtvat čas čekáním na nový hovor nebo vytáčením neexistujících čísel. 

img

Integrovaný softwarový telefon

Aplikace obsahuje  integrovaný softwarový telefon s podporou standardu WebRTC. To umožňuje práci operátorů plně přenést do webového prohlížeče. To vše bez použití telefonů nebo placených programů třetích stran.


Poslech hovorů v reálném čase

Supervisor call centra má nyní možnost v reálném čase naslouchat jednotlivým hovorům a vyhodnocovat práci operátorů. Všechny hovory se automaticky nahrávají a ukládají do archivu.


img

Evidence pracovní doby

Ústředna umožňuje správu a evidenci pracovní doby uživatelů. Evidence pracovní doby je zpracovávána v podobě přehledných měsíčních výkazů.

img

Plánování, reporty a statistiky

Statistiky jsou jednoduchým nástrojem na podporu managementu call centra a jsou sdruženy do ucelených reportů. Reporty obsahují analýzy výsledků kampaní, kvality databázových zdrojů a výkonnosti, aktivity a kvality telefonních operátorů a týmů. 

Poměrové a hodinové ukazatele napomáhají naplánovat činnosti call centra tak, aby splnilo svůj plán. Výsledkem je nástroj, který managementu pomáhá kvantifikovat dopady změn v call centru například náboru nových operátorů, přesčasů nebo motivačních akcí.

Demo aplikace

Prohlédněte si prostředí pro operátory, supervizory, obchodníky a manažery, prozkoumejte klíčové funkce a objevte příklady statistik a reportů.

VYZKOUŠET