360° pohled na zákazníky

Aplikace přináší komplexní pohled na zákazníky a umožňuje efektivně analyzovat jejich potřeby pro dosažení prodejních cílů. K tomu slouží adresáře kontaktů, organizací, evidence leadů, obchodních případů nebo telefonické a emailové komunikace.

img
img

Management obchodních příležitostí

Na základě mnoholetých obchodních zkušeností jsme nastavili flexibilní proces, který umožňuje mapovat obchodní příležitost od počátečního leadu, přes analýzu obchodního potenciálu, hledání decision-makera, nabídkové řízení a prodej až po podpis a archivaci smlouvy a ověření spokojenosti zákazníka. To vše v prostředí, které se přizpůsobí vašim individuálním požadavkům.


img

Automatická emailová a SMS komunikace

Kvalitní interní a externí komunikace je jedním z důležitých faktorů, které od sebe oddělují úspěšné a neúspěšné firmy. Proto aplikace přináší nástroje jako například automatické vygenerování a odeslání předem připravený zpráv, předvyplněných smluv, reportů, statistik, upozornění při prodeji, překročení nebo neplnění plánu atd. To vše v rámci rozhraní pro nastavení work flow procesů.


img

Management a podpora terénních pracovníků

Aplikace je k dispozici na PC, tabletech i mobilních telefonech. Terénní pracovník zde nalezne informace o zákazníkovi, obchodních případech, navigaci nebo například své osobní statistiky a výsledky. Součástí aplikace je i kalendář schůzek, který může být synchronizován s osobním kalendářem.

Aplikace je rovněž místem k reportování výsledků schůzek, které jsou ve formě online reportů a statistik k dispozici managementu společnosti.

img

Optimalizace přejezdových vzdáleností

Díky spolupráci s Google Maps mohou být schůzky sjednávány s přihlédnutím k přejezdovým vzdálenostem. Terénní pracovník má vždy jistotu, že na sebe schůzky navazují a že dorazí ke klientovi včas.

img

Plánování a reporty

Statistiky jsou sdruženy do ucelených reportů. Reporty analyzují především výkonnost, aktivitu a efektivitu obchodníků a obchodních týmů, obchodní případy a plnění obchodního plánu společnosti.

Aplikace podporuje proces obchodního plánování, které se přizpůsobí individuálním požadavkům jednotlivých firem. Jeho smyslem je průběžně monitorovat výkonnost terénního pracovníka a motivovat ho k dosažení cílů.

Demo aplikace

Prohlédněte si prostředí pro operátory, supervizory, obchodníky a manažery, prozkoumejte klíčové funkce a objevte příklady statistik a reportů.

VYZKOUŠET